HOLANDIA

pol_pl_Naklejka-na-laptopa-Flaga-Holandii-8114_2 MINI

JEŚLI CHCESZ ROZLICZYĆ SIĘ Z PODATKU Z HOLANDII, KLIKNIJ TU

JEŚLI CHCESZ ZAŁATWIĆ ZASIŁEK RODZINNY ( KINDERBIJSLAG )  Z HOLANDII, KLIKNIJ TU

JEŚLI CHCESZ ZAŁATWIĆ ZORGTOESLAG Z HOLANDII, KLIKNIJ TU

 

lub czytaj poniżej:

ZWROT PODATKU Z HOLANDII

- masz możliwość rozliczenia się do 5 lat wstecz

- termin złożenia zeznania: korzystnie do 31.03. ( wtedy zwrot powinien przyjść przed 1 lipca – tak podaje Belastingdienst )

- zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii i posiadała tzw. BSN (wcześniej znany jako nr sofi),

- ważne jest, abyś posiadał wszystkie jaarografy z danego roku podatkowego lub wszystkie solarisy. Jeśli z jakiś przyczyn brakuje Ci tych dokumentów, możemy zdobyć dla Ciebie zaświadczenie o dochodach, na podstawie którego możesz również się rozliczyć.

- czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku, to okres minimum 3 miesięcy, ale z reguły procedura ta trwa od 6 do 12 miesięcy. Okres oczekiwania na zwroty ZALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE OD URZĘDU SKARBOWEGO DANEGO KRAJU! Niestety nie mamy możliwości przyśpieszenia tego procesu

- w wypadku, kiedy osiągnęło się dość wysokie dochody ( >  10000 EURO brutto  ),możesz rozliczyć się z partnerem fiskalnym – otrzymacie tzw. ”rozłąkowe”. Warunkami jakie należy spełnić przy „rozłąkowym” są ponadto :

 •   dochody partnera fiskalnego – nie mogą przekroczyć 24000zł brutto za dany rok podatkowy
 •  partner fiskalny musi również posiadać sofi nr ( jeśli go jeszcze nie ma, możemy ubiegać się o jego przyznanie )
 •  obie osoby są właścicielami nieruchomości w której zamieszkują
 •   obie osoby maja wspólne dziecko

- wszystkie opłaty za usługi znajdziesz w zakładce  „CENNIK”

- zapraszamy do skorzystania z Promocji „ W GRUPIE TANIEJ”

 

NOWE ZASADY OD 2016r ( DOTYCZY ROZLICZEŃ ZA ROK PODATKOWY 2015  :

- dotyczą tylko osób niezameldowanych w Holandii

- aby otrzymać ulge podatkową, musisz wykazać że Twoje dochody z Holandii stanowią 90% wszystkich dochodów w danym roku podatkowym na odpowiednim druku ( do pobrania poniżej ). Zaświadczenie o dochodach nalezy wysłać do Belastingdienst na wskazany adres przed wysłaniem rozliczenia holenderskiego.

- jeżeli mamy dochody w Polsce przekraczające 10% dochodów z NL to żadne ulgi podatkowe Tobie nie przysługuję. Zatem rozliczasz się jak w latach ubiegłych z podaniem okresów pracy w Holandii. Nie masz prawa do żadnych odliczeń : dzieci, hipoteka, rozliczenie wspólne z małżonkiem.

Rozliczymy Cię również w polskim Urzędzie Skarbowym ze wszystkich Twoich dochodów, tak, abys mógł otrzymać wymagane w tym roku przez Urząd Belastingdienst zaświadczenie o dochodach. w Tym celu zapraszamy do pobrania dokumentów

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol DO ROZLICZENIA PIT I NL

 

Więcej na temat nowych zasad przeczytasz TUTAJblog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol

 

 DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA Z HOLANDIĄ ZNAJDZIESZ TU:

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol ZWROT PODATKU NL

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY ZA ROZLICZENIE Z HOLANDII DOPIERO PO OTRZYMANIU ZWROTU.

Jeśli wybierasz ta opcję, DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TU:

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol ZWROT PODATKU nl nadplata

 

DODATKOWO, JEŚLI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ I SPEŁNIASZ WYMIENIONE WARUNKI, TEN DRUK PODBIJ W URZĘDZIE SKARBOWYM W POLSCE ( W ZALEŻNOŚCI OD ROKU, Z JAKIEGO ZAMIERZASZ SIĘ ROZLICZYĆ ) :

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol Zaswiadczenie o dochodach 2015     blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol  zaswiadczenie o dochodach 2016   

   blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolzaswiadczenie_o_dochodach_2017  blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolzaswiadczenie-o-dochodach-2018 

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolzaswiadczenie_o_dochdach 2019

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolzaswiadczenie_o_dochodach 2020

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolzaswiadczenie_o_dochodach 2021

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol Objaśnienie do zaswiadczenia

 

Oprócz zwrotu z podatku, masz możliwość otrzymania innych świadczeń z Holandii taki jak:

 • zorgtoeslag
 • zasiłek rodzinny
 • zaświadczenie do emerytury

 

 

ZASIŁEK RODZINNY KINDERBIJSLAG

- oprócz jakże znanego zwrotu podatku z Holandii,  możesz również ubiegać się o zasiłek na dziecko. Przysługuje on osobom pracującym legalnie w Holandii, za które pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Minimalny okres zatrudnienia i odprowadzanie składek to 3 miesiące. Kinderbijslag wypłacany jest przez SVB, odpowiednik naszego ZUS-u.

- możemy ubiegać się o zasiłek na dziecko nawet jeśli mieszka ona w Polsce, a nie w Holandii. Zasiłek przyznawany jest na dzieci do 17 roku życia, pod warunkiem że uczęszczają do szkoły.

Zasiłek można również uzyskać na dzieci przysposobione lub na dzieci współmałżonka, jeśli należą one do wspólnego gospodarstwa domowego pracownika.

- wielkość zasiłku zależy od wieku dziecka (w euro):

0-5 lat:       194,99

6-11 lat:     236,77

11-17 lat:   278,55

 

- zasiłek na dziecko wypłacany jest kwartalnie, po upływie kwartału, za który się należy.

DOKUMENTY DO ZASIŁKU ZNAJDZIESZ TU:

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol ZASIŁEK RODZINNY nl

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY ZA ZASIŁEK RODZINNY DOPIERO PO OTRZYMANIU ZWROTU.

Jeśli wybierasz ta opcję, DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TU:

   blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolZASIŁEK RODZINNY nl NADPLATA

 

Jeśli posiadasz decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego Kinderbijslag i chcesz abyśmy nadal zajmowali się Twoja sprawą, wyślij do Nas:

- 2 podpisane umowy ( znajdziesz je poniżej )

-  kopie decyzji o przyznaniu Kinderbijslag

Wszelkie sprawy związane z zasiłkiem takie jak: zgłoszenie zmian do Urzędu SVB , wykonanie telefonu, wypełnianie formularzy – wszystko to wykonamy dla Ciebie w ramach jednej rocznej opłaty.

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol Roczna obsługa zasilku

 

ZORGTOESLAG

 

Osoba chcąca otrzymać dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)  musi spełniać kilka warunków:

 • minimalny wiek 18 lat
 •  dochody nie mogą przekraczać 35 059 EUR
 •  wykupienie holenderskiego ubezpieczenia (polis)

Od 1. stycznia 2007 r. każda osoba pracująca na terenie Holandii musi wykupić ubezpieczenie w jednej z holenderskich firm ubezpieczeniowych.

Wysokość Zorgtoeslag uzależniona jest od osiąganego przez ciebie dochodu brutto oraz tego czy w danym roku miałeś(aś) współmałżonka lub partnera podatkowego.

Mogą ją uzyskać te osoby, których całkowity dochód brutto uzyskany w Holandii i pozostałych krajach, w roku 2014, nie przekroczy kwoty 19000 EURO. Jeśli w roku 2014 twój dochód brutto przekroczy  19000 EURO, wysokość miesięcznej kwoty dodatku/dofinansowania Zorgtoeslag będzie proporcjonalnie mniejsza.

Aktualnie można ubiegać się o dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii za rok  2014 oraz 2015.

Za rok 2014, maksymalna kwota dodatku/dofinasowania do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii wynosi ( przy zarobkach do 19000euro ):

 • 72 EURO miesiąc, w przypadku osób nie będących w związku małżeńskim/partnerskim, lub
 • 137 EURO miesiąc, w przypadku małżonków i zarejestrowanych partnerów podatkowych

 

Za rok 2015, maksymalna kwota dodatku/dofinasowania do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii wynosi ( przy zarobkach do 19000euro ):

 • 78 EURO miesiąc, w przypadku osób nie będących w związku małżeńskim/partnerskim, lub
 • 149 EURO miesiąc, w przypadku małżonków i zarejestrowanych partnerów podatkowych

 

Wypłaty Zorgtoeslag są co roku automatycznie przedłużane. W związku z tym należy pamiętać o tym, aby w przypadku zakończenia zatrudnienia na terenie Holandii poinformować Belastingdienst, aby kolejne dopłaty zostały wstrzymane.

Każdy kto pobierał dodatek Zorgtoeslag, pod koniec roku kalendarzowego otrzymuje automatycznie prognozę na kolejny rok – „Zorgtoeslag Voorschotbeschikking”. Wówczas ponowna procedura ubiegania się o Zorgtoeslag nie jest wymagana. Po otrzymaniu pisma „Zorgtoeslag Voorschotbeschikking” otrzymujemy około 20-go każdego miesiąca Zorgtoeslag za kolejny miesiąc. Jest on wyliczony w przybliżeniu, dlatego na początku każdego nowego roku otrzymujemy dokładne wyliczenie. Może to oznaczać, że wymagany będzie zwrot nadpłaconego dodatku.

Osoba pobierająca Zorgtoeslag otrzymuje definitywne wyliczenie dodatku „Zorgtoeslag beschikking Definitieve berekening” za rok poprzedni. Oznaczać to może częściowy zwrot zbyt wysokiego dodatku. Osoby, które otrzymały w styczniu 2015 roku decyzję „Zogrtoeslag 2015” i nie planują pracować w Holandii w roku 2015, powinny wstrzymać świadczenie już na początku roku 2015, ponieważ pod koniec 2015r. otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu.

Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie. Jednak im wcześniej to uczynimy tym mniejsze świadczenia zostaną nam wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu. Jeżeli zakończyłeś pracę w Holandii, musisz zgłosić do urzędu w Holandii wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZORGTOESLAG ZNAJDZIESZ TU:

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolZORGTOESLAG

 

 

O pozostałe usługi zapytaj w biurze.