ZORGTOESLAG

Osoba chcąca otrzymać dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)  musi spełniać kilka warunków:

  • minimalny wiek 18 lat
  •  dochody nie mogą przekraczać 27 500 EUR
  •  wykupienie holenderskiego ubezpieczenia (polisy)

Od 1. stycznia 2007 r. każda osoba pracująca na terenie Holandii musi wykupić ubezpieczenie w jednej z holenderskich firm ubezpieczeniowych.

Wysokość Zorgtoeslag uzależniona jest od osiąganego przez ciebie dochodu brutto oraz tego czy w danym roku miałeś(aś) współmałżonka lub partnera podatkowego.

Mogą ją uzyskać te osoby, których całkowity dochód brutto uzyskany w Holandii i pozostałych krajach, w roku podatkowym, nie przekroczy kwoty 19000 EURO. Jeśli w roku podatkowym twój dochód brutto przekroczy  19000 EURO, wysokość miesięcznej kwoty dodatku/dofinansowania Zorgtoeslag będzie proporcjonalnie mniejsza. Wszystkie stawki Zrgtoeslag można śledzić w tabeli poniżej:

nowe stawki zorgtoeslag

Aktualnie można ubiegać się o dodatek/dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag w Holandii za rok  2016 oraz 2017.

Wypłaty Zorgtoeslag są co roku automatycznie przedłużane. W związku z tym należy pamiętać o tym, aby w przypadku zakończenia zatrudnienia na terenie Holandii poinformować Belastingdienst, aby kolejne dopłaty zostały wstrzymane.

Każdy kto pobierał dodatek Zorgtoeslag, pod koniec roku kalendarzowego otrzymuje automatycznie prognozę na kolejny rok – „Zorgtoeslag Voorschotbeschikking”. Wówczas ponowna procedura ubiegania się o Zorgtoeslag nie jest wymagana. Po otrzymaniu pisma „Zorgtoeslag Voorschotbeschikking” otrzymujemy około 20-go każdego miesiąca Zorgtoeslag za kolejny miesiąc. Jest on wyliczony w przybliżeniu, dlatego na początku każdego nowego roku otrzymujemy dokładne wyliczenie. Może to oznaczać, że wymagany będzie zwrot nadpłaconego dodatku.

Osoba pobierająca Zorgtoeslag otrzymuje definitywne wyliczenie dodatku „Zorgtoeslag beschikking Definitieve berekening” za rok poprzedni. Oznaczać to może częściowy zwrot zbyt wysokiego dodatku. Osoby, które otrzymały w styczniu danego roku decyzję „Zogrtoeslag 20..” i nie planują pracować w Holandii w roku 20., powinny wstrzymać świadczenie już na początku roku, ponieważ pod koniec danego roku otrzymają decyzję z urzędu, że jest nadpłata świadczenia i należy całość zwrócić do urzędu.

Świadczenie można wstrzymać w każdym momencie. Jednak im wcześniej to uczynimy tym mniejsze świadczenia zostaną nam wypłacone i mniejszą kwotę będziemy musieli oddać do urzędu. Jeżeli zakończyłeś pracę w Holandii, musisz zgłosić do urzędu w Holandii wstrzymanie wypłaty świadczenia Zorgtoeslag.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O ZORGTOESLAG ZNAJDZIESZ TU:

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dolZORGTOESLAG

Jeśli chcesz zatrzymać wypłatę Zorgtoeslag – zgłoś się do Nas. Podaj dokładną datę od kiedy świadczenie ma zostać zatrzymane oraz podaj wszystkie Twoje dane.