Zwroty z podatku za 2013r niższe niż w latach poprzednich?

Tak, to fakt……

Urząd skarbowy- Belastingdienst- przygotował dla zagranicznych pracowników niemiłą niespodziankę. Od 1 stycznia 2014r pomniejszona została ulga podatkowa i teraz od okresu obowiązkowego odprowadzania składek społecznych w Holandii będzie zależało jaką część tej ulgi będzie można odliczyć w rozliczeniu. Im krótszy okres ubezpieczeniowy tym mniejsza część ulgi do odliczenia.

W poprzednich latach osoba, która pracowała kilka miesięcy w Holandii, zazwyczaj otrzymywała 100% odprowadzonego podatku. Teraz często będzie tak, że otrzyma nawet o 50% niższy zwrot z podatku. Dlatego tak ważne jest, aby przy rozliczeniu podawać dokładny okres pracy w Holandii.

Na ten okres składa się również:

- płatny urlop

- chorobowe

- zasiłek dla bezrobotnych

Natomiast nie można wliczyć urlopów bezpłatnych oraz przerw w zatrudnieniu.

Od 28-01-2014 inspektorzy urzędu skarbowego, będą mogli sprawdzać i korygować decyzje wstępne w sprawie podatku. Do tej pory mogli dokonywać tych czynności po wydaniu decyzji ostatecznej. Dlatego też, jeśli w rozliczeniu podasz inną liczbę przepracowanych dni niż faktycznie było, możesz liczyć się z tym, że Belastingdienst wystawi wezwanie do zwrotu nienależnie pobranego zwrotu wraz z odsetkami.

Mamy nadzieję, że nie zniechęciliśmy Państwa, a pomogliśmy nieco zrozumieć zmiany jakie weszły w życie od tego roku.

Comments are closed.