Ważna informacja dla osób rozliczających się z podatku niemieckiego

Dla osób, które mają dochody w Niemczech > 11000eur i którym zależy na wyższym zwrocie podatku powinni pamiętać o dołączeniu do rozliczenia następujących dokumentów:
- paragony za przejazdy
- stan licznika podbity przez mechanika
- zestawienie zjazdów
- kopia dowodu rejestracyjnego
- dodatkowo mogą być: rachunki za prowadzenie domu w Polsce i w Niemczech

Bez w/w dokumentów nie będziemy mogli wpisać kosztów do rozliczenia a tym samym zwrot będzie dużo niższy.

 

Comments are closed.