Podatki w roku 2018

Podatki w roku 2018. 

Najważniejszymi zmianami wchodzącymi w życie od stycznia 2018r, a które dotyczą większości z Nas są:

- wzrost kwoty wolnej od podatku czyli limit dochodów, do którego nie trzeba płacić podatku dochodowego. W 2017 r. wynosiła 6600 zł, czyli 550 zł miesięcznie. W 2018 r. kwota wolna wzrośnie do 8 tys. zł, czyli ok. 666 zł miesięcznie. Jednak nie wszyscy skorzystają z dobrodziejstw kwoty wolnej, ponieważ wraz ze wzrostem dochodów będzie ona maleć. Przy miesięcznych dochodach od 666 zł do 1083 zł będzie się stopniowo zmniejszać. Dochody między 1083 zł a 7,1 tys. zł miesięcznie (odpowiednio: 13 tys. i 85,5 tys. zł rocznie) kwota wolna nie zmieni się w stosunku do 2017 r. i wyniesie 3091 zł. Dla zarabiających jeszcze więcej (do 10 tys. zł) kwota wolna będzie jeszcze niższa. Jeśli ktoś zarobi w tym roku więcej – w ogóle nie skorzysta z kwoty wolnej.

- wzrost płacy minimalnej z 2000 do 2100 zł. Wyższa – o 70 groszy – będzie też minimalna stawka godzinowa – wyniesie 13,70 zł.

- zmianie uległy zapisy ulgi dla krwiodawców. Do tej pory ulga równa była wartości ekwiwalentu za oddaną krew. Nie miało znaczenia, czy podatnik oddawał krew, czy jej składniki – również za 1 litr osocza, ulga wynosiła 130 zł/l. Obecnie  ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników. W przypadku krwi ekwiwalent równy jest wartości rekompensaty (za 1 litr pobranej krwi – 130 zł).

Termin składania zeznań podatkowych  Pit 37 i Pit 36 za rok 2017 : 30 kwietnia 2018r.

Comments are closed.