Kto musi rozliczyć się z Holandią?

Urząd podaje kto musi rozliczyć się za rok 2013: … 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/tax_return/2013_tax_return/international_issues_tax_return_2013/international_issues_tax_return_2013

 

Tłumacząc:

„Jeżeli jesteś nierezydentem podatkowym, wymagane jest złożenie deklaracji w Holandii, jeśli:

- otrzymałeś zaproszenie do złożenia deklaracji

- otrzymałeś formularz C

- nie otrzymałeś zaproszenia do złożenia deklaracji ani formularza C, ale miałeś dochody w Holandii w 2013 roku, za który jesteś winien więcej niż 45€

Potrzebne jest również złożenie deklaracji podatkowej, jeżeli nie otrzymałeś zaproszenia do złożenia deklaracji ani formularza C  za 2013 rok, ale oczekiwana jest niedopłata lub zwrot w wysokości powyżej 14€. W takich przypadkach również złóż deklarację. Możesz otrzymać zwrot za rok 2013 do 31.12.2018″

Reasumując:

Wynika z tego że w przypadku kiedy zwrot lub dopłata jest powyżej 14€ podatnik ma obowiązek złożyć deklarację podatkową.

Comments are closed.