ZWROT PODATKU

NORWEGIA DUZAjpg

- masz możliwość rozliczenia do 3 lat wstecz

- masz obowiązek rozliczenia się z Urzędem norweskim !

- termin złożenia zeznania: 30 kwiecień roku następnego. Bez konsekwencji dla podatnika deklarację można dostarczyć do końca maja lecz wcześniej musisz Urząd o tym fakcie powiadomić

- dane odnośnie wynagrodzenia i innych przychodów, wynikających ze stosunku służbowego, wypłaconych w Norwegii określa roczne zestawienie płac, przychodów i wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy - lønns- og trekkoppgave, wysyłane przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego

- na przełomie stycznia i lutego urząd podatkowy przesyła wszystkim podatnikom na adres, pod którym są zameldowani, zeznanie podatkowe - Selvangivelse, tj. norweski PIT. Blankiet należy wypełnić i odesłać w terminie do końca kwietnia. Zawiera on kody umożliwiające wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną do lokalnego urzędu podatkowego w Norwegii. Zazwyczaj rozliczenie poprzez Urząd jest niekorzystne, gdyż nie ma uwzględnionych żadnych ulg podatkowych i często zdarza się tak, iż zamiast zwrotu z podatku – musimy dopłacać! Zatem korzystniej jest rozliczyć się samemu lub z pomocą biur podatkowcy

- decyzje Urząd wystawia 2 razy w roku : w czerwcu i październiku

- wysokość zwrotu podatku (lub niedopłaty) zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od wysokości pobranych zaliczek na podatek oraz przysługujących odliczeń

- jeżeli przysługują dwie formy rozliczenia (np. 10 % albo status pendler), samemu można wybrać, z której z nich chce się skorzystać. Najczęściej osoby pracujące w Norwegii korzystają z odliczeń związanych z przysługującym im „status pendler”. „Pendlerzy” to osoby podróżujące do pracy w Norwegii z kraju pochodzenia, w którym posiadają rodzinę lub samodzielne mieszkanie. Wówczas mogą oni odliczać koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży do Polski, które ponieśli we własnym zakresie.

- jeśli nie spełnia się warunków dotyczących więzów rodzinnych lub mieszkaniowych w Polsce (aby odliczać faktyczne koszty), można skorzystać z tzw. ulgi standardowej 10 %. Jednak obowiązuje ona tylko do momentu nabycia rezydencji podatkowej w Norwegii (nabywa się ją, jeśli w dwóch latach podatkowych, niekoniecznie następujących po sobie, przebywa się w Norwegii więcej niż 183 dni w ciągu roku).

- istnieje również możliwość rozliczenia się z dochodu norweskiego wspólnie ze współmałżonkiem mieszkającym w Polsce. Jest to bardzo korzystne. Wówczas występuje się o tzw. rozliczenie w II klasie podatkowej. Warunkami jest posiadanie dokumentu poświadczającego wspólne zameldowanie w Polsce i dochód w Norwegii nie przekraczający za dany rok podatkowy 60 tys. koron brutto. Zarobki współmałżonka również muszą być odpowiednio udokumentowane. Współmałżonek uzyskujący dochody w Polsce musi się z nich rozliczyć w kraju

- jeśli chodzi o odpisy na dzieci, to można odliczyć koszty przedszkola, żłobka, przyszkolnej świetlicy lub legalnej opiekunki do dziecka (dagmamma) – w przypadku dzieci do 12 roku życia (urodzonych w roku 2000 i później). Wydatki te należy odpowiednio udokumentować. Niestety, jeśli korzysta się już ze zniżki 10%, nie można odliczyć kosztów związanych z utrzymaniem dzieci.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZLICZENIA Z NORWEGII ZNAJDZIESZ TU:

 blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol NORWEGIA