FORMULARZ E106/ E109

Druki E-106 i E-109 służą potwierdzeniu ubezpieczenia zdrowotnego w  celu korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w innym kraju, na takich samych zasadach jak rezydenci tych krajów. …

Formularz E106 wydawany jest w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania w przypadku pracownika (lub osoby pracującej na własny rachunek) objętego ubezpieczeniem w innym państwie oraz członków jego rodziny. Korzystają z tego m.in. pracownicy ambasad.

Formularz E109 wydaje się w celu potwierdzenia prawa do świadczeń w państwie zamieszkania członków rodziny pracownika (lub osoby pracującej na własny rachunek). Formularz ten ma zastosowanie, gdy członek rodziny zamieszkuje w innym państwie niż ubezpieczony pracownik. Jest to więc sytuacja odmienna od tej, w której wydaje się formularz E106, tj. gdy zarówno pracownik, jak i członek rodziny mieszkają w tym samym państwie – innym niż państwo właściwe.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O DRUKI E106/E109 ZNAJDZIESZ TU:

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol FORMULARZ E106 E109