ELTERNGELD

pol_pl_Naklejka-na-laptopa-Flaga-Niemiec-8122_2

- Polacy zatrudnieni w Niemczech oprócz zasiłku rodzinnego mają też prawo do zapomogi rodzicielskiej, wypłacanej przez rok od narodzin dziecka

- Elterngeld jest odpowiednikiem naszego zasiłku wychowawczego

- przysługuje, gdy jeden z rodziców przerywa pracę zawodową, aby zająć się opieką nad dzieckiem. zazwyczaj wnioskodawcą Elterngeld jest rodzic przebywający w Polsce i opiekujący się dzieckiem

- Elterngeld jest wyliczane na podstawie dotychczasowych dochodów i wynosi 67 proc. podstawy (lub 65 proc. jeśli dochód przekraczał 1200 euro netto) i może wynieść maksymalnie 1800 euro. Minimalna wypłata tego zasiłku wynosi 300 euro. Tyle m.in. otrzymują rodzice przebywający na bezrobociu lub żony pozostające na utrzymaniu męża.

- Eletrnegld można pobierać przez 10 do 14 miesięcy, zależnie od tego czy wcześniej był wypłacany zasiłek macierzyński

- wniosek o zapomogę należy złożyć najpóźniej, kiedy dziecko ma trzy miesiące

- aby otrzymać Elterngeld należy pobierać zasiłek rodzinny Kindergeld lub w tym samym czasie złożyć wniosek o taki zasiłek

 

DOKUMENTY DO ELTERNGELD  ZNAJDZIESZ TU: 

blog_bw_874693_1735378_tr_strzalka_w_dol ELTERNGELD NIEMCY

Oprócz ELTERNGELD możesz również rozliczyć sie u Nas z podatku oraz załatwić ZASIŁEK RODZINY z Niemiec